Política de privacitat

Abril 2023

D’acord amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en el que respecta el tractament de les dades personals i la lliure circulació d’aquestes dades (Reglamento General de Protección de Datos – RGPD), l’equip de Fent Cims informa als usuaris de l’aplicació mòbil Fent Cims (d’ara en endavant “Aplicació”) sobre el tractament de les dades personals que ells hagin facilitat voluntàriament durant el procés de registre, accés i utilització de l’aplicació.

1. Responsable del tractament de les dades

L’equip de Fent Cims és el responsable del tractament de les dades personals recollides a través de l’aplicació.

Es pot contactar amb l’equip de Fent Cims en la direcció de correu electrònic info@fentcims.cat.

La present Política de Privacitats regula el tractament de les dades personals dels usuaris. Llegir aquesta política de privacitat t’ajudarà a entendre els teus drets de privacitat. L’accés i ús de l’aplicació suposa que l’usuari ha llegit i accepta en la seva totalitat la present Política de Privacitat. La data que apareix a l’inici de la present Política de Privacitat indica la data de l’última revisió del document. Es recomana revisar la Política de Privacitat regularment. Si no estàs d’acord amb les nostres polítiques i pràctiques, no facis servir la nostra aplicació.

En cas de dubtes, contacta amb nosaltres a info@fentcims.cat.

2. Finalitat del tractament de les dades

L’aplicació recull informació personal proporcionada de forma voluntària durant el registre i ús de l’aplicació. La informació personal recollida no serà utilitzada ni compartida amb ningú fora d’allò descrit en aquesta Política de Privacitat.

La informació personal que recollim depèn de la teva interacció amb nosaltres i l’aplicació, així com de les prestacions que decideixis utilitzar. No recollim informació sensible. La informació personal que recollim en el moment de registre, o posteriorment pot ser:

L’aplicació no recull l’edat ni la data de naixement dels usuaris. En conseqüència, no s’estableix un tractament específic de les dades personals dels menors d’edat. Fent Cims està dirigit a usuaris majors de 16 anys. Si no és major d’edat, l’usuari no ha de registrant-se a l’aplicació.

L’aplicació ofereix la possibilitat de registrar-se mitjançant un compte existent de Google. En el cas d’escollir aquesta opció, rebrem certa informació del perfil de l’usuari de tercers. La informació del perfil pot incloure el nom, l’adreça de correu electrònic i la foto de perfil. Des de Fent Cims fem servir la informació rebuda per tercers únicament amb les finalitats descrites en aquesta Política de Privacitat. No tenim control ni ens fem responsables de l’ús que els tercers, proveïdors de la informació de perfil, puguin fer de les dades personals de l’usuari.

L’aplicació podrà accedir a la següent informació en cas de que l’usuari en doni permís:

Per tal de mantenir la seguretat i la funcionalitat de l’aplicació, així com per analítiques internes i informes de funcionament, pot ser que compartim informació amb tercers que ens proporcionen el servei. Aquesta informació no conté la teva identitat especifica (com el nom o la informació de contacte) però pot incloure informació del dispositiu (sistema operatiu, model, …) i de l’ús de l’aplicació, entre altres.

3. Legitimació

El tractament de les dades de l’usuari es realitzen amb les següents bases jurídiques que legitimen el mateix:

4. Destinataris

Les dades personals no es comunicaran a cap tercer aliè a Fent Cims, excepte per obligació legal o en qualsevol cas amb consentiment previ de l’usuari.

D’altra banda, Fent Cims pot donar accés o proporcionar dades facilitades per l’usuari a tercers proveïdors de serveis, amb els quals haguem subscrit un acord per protegir la teva informació personal. Els tercers proveïdors de serveis no podran utilitzar la informació sense la nostra indicació, ni tampoc compartir-la amb cap organització aliena a Fent Cims.

Els tercers amb els que potser compartim informació, i l’enllaç a les seves Polítiques de Privacitat, són els següents:

5. Conservació de les dades personals

Les dades personals proporcionades per l’usuari es conservaran als sistemes i bases de dades durant el període de temps necessari per complir amb les finalitats per les quals van ser recollides, sempre i quant no se sol·liciti la seva eliminació.

6. Protecció de la informació allotjada

Hem implementat mesures de seguretat dissenyades per protegir la seguretat de qualsevol informació personal que tractem. Tanmateix, malgrat els esforços per salvaguardar la teva informació, és impossible garantir que una tecnologia d’emmagatzematge o transmissió electrònica a Internet sigui 100% segura. Tot i que nosaltres fem tot el possible per protegir la teva informació personal, la transmissió d’informació personal cap a i des de la nostra aplicació és sota responsabilitat de l’usuari.

Des de Fent Cims no ens fem responsables de la pèrdua o de l’esborrat accidentat de dades per part de l’usuari. En cas de pèrdua o esborrat la informació no podrà ser recuperada.

7. Exercici de drets

L’equip de Fent Cims informa a l’usuari que te els drets d’accés, rectificació, limitació, supressió, oposició i portabilitat, els quals podrà exercitar mitjançant una petició dirigida a info@fentcims.cat, fent referencia clara a l’assumpte del missatge l’exercici de drets corresponent.

Així mateix, l’usuari te dret a revocar el consentiment inicialment prestats, i a interposar reclamacions de drets davant l’Agencia Española de Protecció de Dades (AEPD).

Si en algun moment l’usuari vol revisar o canviar la seva informació del perfil o eliminar el compte, pot:

Quan se sol·liciti l’eliminació d’un compte, aquest s’eliminarà juntament amb la informació de l’usuari present a les nostres bases de dades actives